Suksess under pandemien OSO Hotwater

Menestystä pandemian aikana

Pandemia on kaatanut yrityksiä, myös pohjoismaissa. Jotkut yritykset ovat kuitenkin onnistuneet kääntämään kriisin positiiviseksi, kuten OSO Hotwater – perheyritys, jolla on vankat norjalaiset juuret ja pitkät perinteet hyvästä hitsauslaadusta.

OSO Hotwaterin pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Hokksundissa, ja se on viime vuosina laajentunut useille vaativille kansainvälisille markkinoille. Kilpailevien toimittajien paine on tehnyt arjesta vaativaa. «Se pitää organisaation terävänä, olemme hyötyneet siitä pandemian kautta», toimitusjohtaja Roy A. Magnussen sanoo. Hän huomauttaa, että lisääntynyt tehokkuus ja sopeutumiskyky ovat olleet tärkeitä tekijöitä pandemiasta selviytymisessä ja kasvussa..

On uskomattoman mukavaa voida palkata lisää kollegoita aikana, jolloin monet muut joutuvat lomauttamaan tai hakeutumaan konkurssiin!

Roy A. Mangnussen

Kevät 2020 – horisontissa häämöttivät uhkaavat pilvet ja OSO:lla valmistauduttiin skenaarioon, joissa liikevaihdon lasku olisi 10-30 %. Miten arvoketju turvattaisiin kaikilla tasoilla raaka-ainetoimituksista aina myynnin ylläpitämiseen kaikissa segmenteissä? Kuinka varautua mahdolliseen infektioepidemiaan, joka pysäyttäisi tuotannon? Kaikista näkökohdista keskusteltiin, ratkaisuja ehdotettiin ja suunnitelmia esitettiin jo pandemian varhaisessa vaiheessa. Samalla säilytettiin positiivinen asenne sisäisesti ja motivoitiin kotiopetuksessa olevista lapsista ja kotitoimistoista kärsivää henkilöstöä. Psykososiaalinen puoli on tärkeä ja avoin dialogi on iso osa ratkaisua tiimihengen ja oikean «draivin» ylläpitämiseen. OSO:n vakiintunutta usean segmentin strategiaa jatkettiin ja organisaatiota vahvistettiin edistymisen varmistamiseksi kaikilla osa-alueilla omistautuneilla osastopäälliköillä ja realistisilla tavoitteilla.

Kesällä 2021 OSO:lla pystyttiin katsomaan taaksepäin vuoteen, jolloin liikevaihto ja henkilöstömäärä olivat kasvaneet. «On uskomattoman mukavaa voida palkata lisää kollegoita aikana, jolloin monet muut joutuvat lomauttamaan tai hakeutumaan konkurssiin», Roy A. Magnussen sanoo. OSO on lisännyt tuotannossa olevaa henkilöstöä 25 henkilöllä ja 4 täysvuorolla Hokksundissa. Kuluneen vuoden aikana konserni on perustanut OSO Energy AS:n keskittyäkseen entistä enemmän sellaisten johtamisjärjestelmien kehittämiseen, jotka auttavat vähentämään sähkön kulutusta tulevaisuudessa koti- ja yritysasiakkaiden keskuudessa. Tämä vaatii myös vahvistusta insinöörien ja johtajien muodossa, ja on tärkeää, että tämä kehitys jatkuu tasaisesti myös pandemian aikana.

OSO Hotwater suksess under pandemien
Tuotantopäällikkö Egil Tronrud ja laatu- ja hitsauspäällikkö Steffen Overaa toivovat vierailevansa uudelleen pandemian jälkeen.

Myös hitsausliiketoiminta kasvaa voimakkaasti, kun OSO investoi voimakkaasti useisiin uusiin toimialoihin. «Olemme siirtymässä pelkästä omien vakiotuotteidemme valmistamisesta asiakaskohtaisten tuotteiden valmistamiseen useille segmenteille, kuten meri-/offshore-, vesiviljely-, teollisuus-, paperiteollisuus-, auto- ja tutkimus-, muutamia mainitaksemme. Tämä tarkoittaa henkilöstön sertifiointia, kattavaa standardien tuntemusta ja laajempaa testausaluetta. Tämän hoitamiseksi OSO on perustanut Ruotsiin tuotantolaitoksen, joka koostuu kolmesta tehtaasta, jotka keskittyvät koneistukseen, vesileikkaukseen, laserleikkaukseen sekä joustaviin hitsaus- ja kokoonpanolinjoihin. Organisaatiota on myös vahvistettu myyjien ja insinöörien kanssa itsenäisemmän arvoketjun luomiseksi», sanoo laatu- ja hitsauspäällikkö Steffen Overaa. Tuotanto Ruotsissa perustuu päteviin hitsaajiin ja testaushenkilökuntaan, joka palvelee toimialasegmenttejä, joilla on korkeat laatuvaatimukset ja hyvin hoidetut säännöt. Hyvä projektinhallinta ja huolellinen asiakasseuranta ovat tärkeitä asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi kaikilla tasoilla.

OSO Hotwater 15000 liter tank
OSO keskittyy suuriin kuumavesi-, varaaja-, jäähdytys- ja puhdistussäiliöihin. Tässä on toimitusvalmiina suuria säiliöitä.

ISO 9001:n lisäksi OSO:lla on vakiintunut ISO 3834-2 mukainen sertifikaatti ja kaksi IWS-hitsauskoordinaattoria tuotannon yhteydessä. Ympäristön puolella OSO on sertifioitu ISO 14001 ja ISO 45001 mukaan ja työskentelee edelleen määrätietoisesti kestävän tulevaisuuden puolesta, kuten OSO on toiminut jo 1970-luvun alusta.
Hokksundin tehdas on useiden vuosien ajan kehittänyt automatisoitua, virtaviivaista tuotantoa suunnittelemalla omia prosessejaan ja rakentamalla koneita. Tämä riippumattomuus on edistänyt turvallista toimintaa ja jatkokehitystä pandemian läpi. ”Olemme jonkin verran riippuvaisia ulkopuolisesta huoltohenkilöstöstä ja voimme itse työstää tuotantolinjojen optimointia. Tämä on mahdollistanut linjojen mukauttamisen pandemian aikana lanseerattuihin uusiin tuotteisiin, kuten Wallyyn, Versaan ja Optima Coiliin», kertoo tuotantopäällikkö Egil Tronrud.
Vahva ja joustava organisaatio yksityiskohtaisine strategioineen on johtanut ennätysvuoteen pandemian aikana. OSO odottaa nyt edelleen kasvua kaikilla segmenteillä ja uusien tuotteiden lanseerausta useilla kansainvälisillä markkinoilla.

Hauska fakta: Jos lasket yhteen kaikkien OSO-hitsausten pituudet yhden vuoden aikana, se vastaa etäisyyttä Oslo – Mo i Rana, ja pituus kasvaa joka vuosi.

Tämä artikkeli julkaistiin WeldingActual 3 – 2021 -lehdessä, ja sen on julkaissut uudelleen NSF Norjan hitsausteknologiayhdistys.

image001

Norjan hitsausteknologiayhdistys
Facebook
Twitter
LinkedIn