Vianmääritys ja usein esitetyt kysymykset

USEIN ESITETYT KYSYMYKSET

Miten varaaja täytetään?

Tarkista ensin, että kaikki putkiliitännät on tehty oikein.

 

Suorita tämän jälkeen seuraavat toimenpiteet:

 1. Avaa lämminvesihana – jätä se auki.
 2. Käännä sekoitusventtiilin säädin kokonaan plusmerkkiin “+” päin.
 3. Avaa kylmän veden syöttö tuotteeseen.
 4. Tarkista, että vesi valuu esteettä lämminvesihanasta eikä siinä ole ilmaa.
 5. Sulje lämminvesihana.
Miten varaaja tyhjennetään?
 1. Katkaise virta.
 2. Sulje sisääntuleva kylmä vesi.
 3. Avaa lämminvesihana maksimiasentoon – jätä auki (estää alipaineen).
 4. Avaa sekoitusventtiili maksimiasentoon kohti ”+”-merkkiä.
 5. Käännä varoventtiilin säätöpyörä n. 90 astetta kunnes venttiili on auki tai irrota vaihtoehtoisesti erillinen tyhjennystulppa (mallista riippuen).
Kuinka sekoitusventtiilin lämpötila säädetään?

Tuotteesta rakennuksen putkistoon lähtevän lämpimän veden lämpötilaa voidaan säätää sekoitusventtiilin säätöpyörällä. Sekoitusventtiilin säätäminen ei vaikuta lämpimän veden lämpötilaan tuotteen sisällä.

 

Lämpötilan säätäminen:

 1. Käännä säädin kokonaan plusmerkkiin ”+” päin
 2. Käännä säädintä sen jälkeen miinusmerkkiin «–» päin sopivan lämpötilan kohdalle (katso tuotteen asennusohjeet).
Kuinka varaajan lämpötila säädetään?

Tuotteen termostaatin normaali säätöalue on 60-90 °C. Termostaattia ei saa säätää alle 65 °C:een bakteerikasvuston ehkäisemiseksi.

 

Lämpötilan säätäminen:

 1. Katkaise virta.
 2. Irrota sähkökeskuksen suojus ruuvimeisselillä.
 3. Säädä termostaatin lämpötila ruuvimeisselillä. Kiinnitä sähkökeskuksen suojus ennen kuin virransyöttö kytketään takaisin päälle. Termostaatin lämpötila-asetuksen muuttaminen muuttaa ainoastaan säiliössä olevan veden lämpötilaa. Putkistoon lähtevän veden lämpötila säädetään sekoitusventtiilillä (katso asennusohjeet).
Miten sähköinen termostaatti nollataan?

Tuotteen turvatermostaatti laukeaa, kun on olemassa ylikuumenemisen vaara.

 

Se nollataan seuraavasti:

 1. Katkaise virta.
 2. Irrota sähkökeskuksen suojus ruuvimeisselillä.
 3. Paina sen jälkeen punaista ”RESET”-painiketta.

Jos termostaatti laukeaa toistuvasti, ota yhteys asentajaan.

Mitä aggressiiviselle vedelle (klorideja yli 75 mg/l) voidaan tehdä?

A. Asenna OSO AR -anodiputket lämmittimeen ENNEN veden täyttöä.

B. Laske lämminvesivaraajan lämpötila 65 °C:seen. (Ei koskaan alle 65 °C:seen bakteerikasvun riskin vuoksi.)

 

Lämpötilan säätäminen:

 1. Katkaise virta.
 2. Irrota sähkökeskuksen suojus ruuvimeisselillä.
 3. Säädä termostaatin lämpötila ruuvimeisselillä.
 4. Kiinnitä sähkökeskuksen suojus ennen kuin virransyöttö kytketään takaisin päälle
Mitä kovalle/kalkkipitoiselle vedelle voidaan tehdä?

A. Asenna OSO-kalkkiliuotin kylmänvedenottoon.

B. Laske lämminvesivaraajan lämpötila 65 °C:seen. (Ei koskaan alle 65 °C:seen bakteerikasvun riskin vuoksi.)

 

Lämpötilan säätäminen:

 1. Katkaise virta.
 2. Irrota sähkökeskuksen suojus ruuvimeisselillä.
 3. Säädä termostaatin lämpötila ruuvimeisselillä.
 4. Kiinnitä sähkökeskuksen suojus ennen kuin virransyöttö kytketään takaisin päälle.

VIANMÄÄRITYS

Varoventtiili vuotaa/siitä tippuu vettä tai lattialla varaajan luona on usein aamuisin vettä.

Mahdollinen syy 1: Asunnon pääveden syöttöön on asennettu paineenalennusventtiili, vesimittari tai tukossa oleva takaiskuventtiili. Vaihtoehtoisesti asunnon kylmän veden paine on liian korkea.

Ratkaisu: Asenna AX-paisuntasäiliö, joka kompensoi laajenemista vedenkuumennuksen aikana tai asenna paineenalennusventtiili huoneiston vedenpaineen tasaamiseksi. Paineenalennusventtiili säädetään paisuntasäiliön paineen mukaan (yleensä 5 bar). Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.

 

Mahdollinen syy 2: Varaajan varoventtiili on kulunut tai kalvon ja venttiili-istukan väliin on tarttunut hiukkasia likaisesta vedestä.

Ratkaisu: Yritä huuhdella varoventtiiliä vedellä. Avaa venttiili noin 1 minuutiksi. Jos venttiili vuotaa edelleen, se on vaihdettava. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.

 

Mahdollinen syy 3: Lämmitysvastus vuotaa. Tarkista asia seuraavasti:

 1. Katkaise virransyöttö.
 2. Ruuvaa irti sähkökeskuksen edessä oleva suojus.
 3. Tarkista silmämääräisesti, näkyykö lämmitysvastuksessa vuotoa.

Ratkaisu jos vastaus edelliseen on KYLLÄ: Vaihda tiiviste / lämmitysvastus. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.

Kuumaa vettä ei ole.

Mahdollinen syy 1: Lämminvesivaraajan virransyöttö on katkennut.

Ratkaisu: Tarkista, että:

 1. Sulake on paikoillaan ja ehjä.
 2. Varaajan pistoke on kytketty pistorasiaan.
 3. Maadoituskytkin ei ole lauennut sulakekotelossa.

Mahdollinen syy 2: Sähköinen termostaatti on kytkeytynyt pois päältä turvatoiminnon takia.

Ratkaisu: Paina turvatermostaatin ”RESET”-painiketta.

 1. Katkaise virta.
 2. Irrota sähkökeskuksen suojus ruuvimeisselillä.
 3. Paina sen jälkeen punaista ”RESET”-painiketta.

Mahdollinen syy 3: Sähköinen lämpövastus on viallinen.

Ratkaisu: Vaihda lämpövastus. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.

 

Mahdollinen syy 4: Vuoto kuumavesiputkissa. Tarkista asia seuraavasti:

 1. Sulje sekoitusventtiili.
 2. Odota 3 tuntia, kun varaaja lämmittää vettä.
 3. Kokeile, tuntuuko sekoitusventtiili kuumalta. Jos KYLLÄ, kuumavesiputkessa tai muualla on vuoto.

Ratkaisu: Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.

Kuumaa vettä ei ole tarpeeksi.

Todennäköinen syy on, että asunnossa kulutetaan paljon kuumaa vettä. (Jos ongelma on varaajassa, niin kuumaa vettä ei ole lainkaan.)

 

Ratkaisu 1: Säädä termostaatin lämpötilaksi 80 °C.

 1. Katkaise virta.
 2. Irrota sähkökeskuksen suojus ruuvimeisselillä.
 3. Säädä termostaatin lämpötila ruuvimeisselillä. Kiinnitä sähkökeskuksen suojus, ennen kuin virransyöttö kytketään takaisin päälle.

 

Ratkaisu 2: Vaihda suurempaan OSO-lämminvesivaraajaan. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.

Kuuman veden lämpötila ei ole tarpeeksi korkea.

Mahdollinen syy 1: Varaajan sekoitusventtiili on asetettu liian alhaiselle lämpötilalle.

Ratkaisu: Säädä sekoitusventtiin lämpötila korkeammaksi:

 1. Käännä säädin kokonaan plusmerkkiin ”+” päin.
 2. Käännä säädintä sen jälkeen miinusmerkkiin «–» päin sopivan lämpötilan kohdalle (katso tuotteen asennusohjeet).

Mahdollinen syy 2: Termostaatin asetus on liian matala.

Ratkaisu: Säädä termostaatin lämpötilaksi 80 °C.

 1. Katkaise virta.
 2. Irrota sähkökeskuksen suojus ruuvimeisselillä.
 3. Säädä termostaatin lämpötila ruuvimeisselillä. Kiinnitä sähkökeskuksen suojus, ennen kuin virransyöttö kytketään takaisin päälle.

Mahdollinen syy 3: Hanoissa ylilyönti kylmästä kuumaan veteen (äkillisesti kylmää tai kuumaa vettä hanasta).

Ratkaisu:: Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.

Sulake/maadoituskytkin laukeaa toistuvasti.

Mahdollinen vika lämmittimen sähköjärjestelmässä, joka todennetaan seuraavasti:

 1. Katkaise virransyöttö.
 2. Irrota sähkökeskuksen edessä oleva suojus.
 3. Tarkista silmämääräisesti, näkyykö kytkentärasiassa ongelmia.

Jos KYLLÄ, ota yhteyttä OSO:oon tai valtuutettuun sähköasentajaan tarkastusta tai korjausta varten. Asenna sähkökeskuksen suojus paikoilleen.

Kuuman veden tulo hanaan kestää kauan.

Useimmiten tämä johtuu siitä, että lämminvesivaraajan ja vedenottopisteen välinen putki on liian pitkä (etäisyys).

 

Ratkaisu: Asenna kuumavesilinjaan lämpiman käyttöveden kierto tai lämmityskaapeli. Tietyissä tapauksissa voidaan asentaa vedenottopisteen yhteyteen lisälämmitin (esim. OSO NANO). Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.

Putket paukkuvat, kun kuumavesihana suljetaan.

Tätä ilmiö on nimeltään «paineisku» ja se johtuu paineen äkillisestä noususta putkistossa, kun hana suljetaan nopeasti. Tämä on täysin normaalia.

Ratkaisu: Mikäli tilanne on ongelmallinen, asenna AX-paisuntasäiliö. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.

ETKÖ LÖYTÄNYT VASTAUSTA KYSYMYKSEESI?

Autamme mielellämme. Ota yhteyttä meihin, niin vastaamme sinulle 24 tunnin kuluessa.
Tavoitat meidät myös puhelinnumerosta  +358 (0) 40 553 9455