ASIAKASPALVELU

Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset

Liian vähän kuumaa vettä? Vuotaako varoventtiili? Useimmilla ongelmilla on yksinkertaiset selitykset ja ratkaisut.

TAKUU

Kokemuksemme, edistyksellisen tuotantomme ja ainutlaatuisen hitsaustekniikkamme ansiosta olemme varmoja siitä, että toimitamme aina laadukkaan tuotteen. Siksi annamme ruostumattomasta teräksestä valmistetuille painesäiliöille 5 vuoden takuun silloin, kun varaajan asentaa ammattilainen.

1. TAKUUN LAAJUUS

OSO Hotwater AS (jäljempänä OSO) vastaa 2 vuoden ajan ostopäivästä: i) että, tuote on OSO-spesifikaatioiden mukainen, ii) materiaali- ja valmistusvioista alla olevien ehtojen mukaisesti. Kaikilla komponenteilla on 2 vuoden takuu.

OSO pidentää vapaaehtoisesti ruostumattomasta teräksestä valmistetun sisäsäiliön takuun 5 vuoteen. Tämä laajennettu takuu koskee vain kuluttajan ostamia, yksityiseen käyttöön asennettuja OSO:n tai sellaisen jälleenmyyjän jakelemia tuotteita, joille OSO on alun perin myynyt tuotteet.

Laajennettu takuu ei koske kaupallisten yritysten ostamia tuotteita tai tuotteita, jotka on asennettu kaupalliseen käyttöön. Niitä koskevat vain lain pakottavat säännökset. Alla esitettyjä ehtoja ja rajoituksia sovelletaan.

2. MITÄ TAKUU KATTAA

Jos vika ilmenee ja pätevä reklamaatio vastaanotetaan takuuajan puitteissa, OSO voi oman harkintansa mukaan ja lain sallimissa rajoissa joko; i) korjata vian tai; ii) korvata tuotteen identtisellä tai samaa tehtävään soveltuvalla tuotteella, tai iii) palauttaa ostohinnan.

 

Jos vika ilmenee ja pätevä reklamaatio vastaanotetaan takuuajan umpeutumisen jälkeen, mutta pidennetyn takuuajan sisällä, OSO toimittaa korvaavan tuotteen, joka on identtinen tai soveltuu samaan tehtävään. Tällaisissa tapauksissa OSO ei kata muita siihen liittyviä kustannuksia.

 

Kaikista vaihdetuista tuotteista tai komponenteista tulee OSO:n laillista omaisuutta. Voimassa olevat reklamaatiot tai huolto eivät pidennä alkuperäistä takuuta. Vaihdetulla tuotteella tai osalla ei ole uutta takuuta.

3. TAKUUN EHDOT

Tuote on valmistettu sopimaan useimpiin julkisiin vesiverkostoihin. Tiettyjen vesien kemiallinen koostumus (kuvattu alla) voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti tuotteeseen ja sen käyttöikään. Jos veden laadusta on epävarmuutta, paikallinen vesihuoltoviranomainen voi antaa tarvittavat tiedot.

Takuu on voimassa vain, jos alla mainitut ehdot täyttyvät kokonaisuudessaan:

Tuotteen on asentanut ammattiasentaja asennusoppaan ohjeiden ja kaikkien asiaankuuluvien toimintaohjeiden ja asennushetkellä voimassa olevien ehtojen, asetusten ja lakien mukaisesti.

Tuotetta ei ole muutettu, muokattu tai käytetty väärin millään tavalla, eikä tehtaalla asennettuja osia ole poistettu vaihtoa tai luvatonta korjausta varten.

Tuote on kytketty vain kunnallistekniseen vesijohtoverkostoon eurooppalaisen juomavesidirektiivin EN 98/83 EY tai viimeisimmän version mukaisesti. Vesi ei saa olla aggressiivista, ts. vesikemian on täytettävä seuraavat ehdot:

 • Kloridi: < 75 mg/l
  anodilla: < 250 mg/l
 • Sähkönjohtavuus (EC) 25 °C:ssa: < 750 uS/cm
 • Kyllästysindeksi (LSI) 80 °C:ssa: > -1,0 / < 0,8
 • pH-arvo: > 6,0 / < 9,5

Sähkövastus ei ole altistunut kovuusarvolle, joka ylittää 10 °dH (180 ppm CaCO3). Vedenpehmennintä suositellaan tällaisissa tapauksissa.

Kaikki desinfiointi on suoritettu vaikuttamatta tuotteeseen millään tavalla. Tuote on eristettävä kaikesta järjestelmän kloorauksesta.

Tuotetta on käytetty säännöllisesti asennuspäivästä lähtien. Jos tuotetta ei käytetä 60 päivään tai pidempään, se on tyhjennettävä.

Huolto ja/tai korjaukset on suoritettava asennusoppaan ja kaikkien asiaankuuluvien säädösten mukaisesti. Kaikkien käytettyjen varaosien on oltava alkuperäisiä OSO-varaosia.

Mahdolliset korvausvaatimuksen yhteydessä kolmansille osapuolille aiheutuvat kulut on hyväksytettävä etukäteen kirjallisesti OSO:lta.

Ostolasku ja/tai asennuslasku, vesinäyte ja viallinen tuote on toimitettava pyynnöstä OSO:lle.

Näiden ohjeiden ja olosuhteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tuotteen vioittumiseen ja veden vuotamiseen tuotteesta.

4. TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei kata:

 • Virheet tai kustannukset, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, asennusoppaan mukaisen säännöllisen huollon puutteesta, laiminlyönnistä, tahattomasta tai tahallisesta vaurioittamisesta, väärästä käytöstä, muutoksista, ei-ammattilaisten tekemästä muutos- tai korjausyrityksistä, virheistä, jotka johtuvat yrityksestä muokata tai poistaa mitä tahansa tehtaalla asennettua suojauskomponenttia tai -toimintoa.
 • Kaikki välilliset vahingot tai välilliset menetykset, jotka johtuvat tuotteen virheistä tai vioista.
 • Putket tai muut tuotteeseen liitetyt laitteet.
 • Pakkasen, salaman, jännitteen vaihtelun, veden puutteen, kuivakäynnin, ylipaineen tai kloorauksen vaikutukset.
 • Seisovan veden vaikutukset, jos tuote on ollut käyttämättä yli 60 päivää peräkkäin.
 • Kuljetuksen aikana syntyneet vauriot. Ostajan on ilmoitettava tällaisesta vahingosta rahdinkuljettajalle.
 • Kustannukset, jotka aiheutuvat, jos tuote ei ole heti huollettavissa.

Takuu ei vaikuta ostajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Ladattavat tiedostot

Esitteet

OSO Hotwater Tuotekuvasto Varaajat 2024

OSO Product catalogue 2023

OSO Produktbroschyr 2023

OSO Triton Marine Catalogue 2024

OSO Maxi Marine Catalogue 2024