TIETOSUOJASUOJASELOSTE – OSO HOTWATER SUOMI

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka OSO Hotwater Oy käsittelee toiminnassaan henkilötietoja.
Rekisterinpitäjä: OSO Hotwater Oy (3261892-1)

1. Miksi ja mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme henkilötietoja eri tarkoituksiin riippuen asemastasi ja mitä kautta saamme yhteystietosi.

Keräämämme tiedot on lueteltu alla:

Käsittelytarkoitus

Henkilötietoryhmä ja tietojen lähde

Käsittelyperuste

Sopimuksen toteuttaminen

Nimi ja yhteystiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, salasana ja boilerin sarjanumero.

Nämä ovat tietoja, joita keräämme suoraan sinulta tai asentajan kautta

Käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi GDPR art. 6(1)(b)

Asiakassuhteen hoitaminen

Kun olet ostanut tuotteen tai palvelun kauttamme tai otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai muuten, käsittelemme asiakassuhteen hoitamiseen tai yhteydenottoosi vastaamiseen tarvittavia yhteystietoja, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, maksutiedot sekä muita yhteydenottoosi liittyviä henkilötietoja.

GDPR art. 6(1)(b) ja (f)

Käsittely on tarpeen sopimuksen tekemiseksi asiakkaidemme kanssa ja voidaksemme palvella asiakkaitamme.

Jos asiakassuhdetta ei ole, meillä on oikeutettu etu henkilötietojesi käsittelyyn vastataksemme yhteydenottoosi ja käsitelläksemme siihen liittyviä asioita.

Markkinointi

Nimi, osoite ja sähköpostiosoite

GDPR art. 6 (1)(a) ja (f) sekä

laki sähköisen viestinnän palveluista 200 §

Jos käsittelemme asiakkuuteesi liittyviä henkilötietoja, voimme ottaa sinuun yhteyttä ja toimittaa tietoja vastaavista tuotteista ja palveluista (mukaan lukien tarjoukset, alennukset jne.), ellet ole vastustanut henkilötietojesi käyttöä kyseiseen tarkoitukseen.

Sähköiseen suoramarkkinointiin, joka ei perustu olemassa olevaan asiakkuuteen, tulee saada rekisteröidyn suostumus.

Toimittajan / alihankkijan tietojen käsittely

Toimittajan/alihankkijan yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi GDPR art. 6(1)(b)

Yritysasiakkaan tietojen käsittely

Yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi GDPR art. 6(1)(b)

Asiakasyhteydenotot

Kun otat meihin yhteyttä verkkosivustollamme olevan yhteydenottolomakkeen kautta, käsittelemme yhteydenottoon vastaamiseksi tarvittavia yhteystietoja, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite sekä muita yhteydenottoon liittyviä henkilötietoja.

GDPR art. 6(1)(f)

Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, olemme arvioineet käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidylle, ja olemme arvioineet, etteivät rekisteröityjen oikeudet ja edut syrjäytä OSO Hotwaterin oikeutettua etua. 

Sivuston käyttäjät

Käytämme sivustollamme evästeitä, kts. kohta ”evästeet”.

2. Evästeet

Käytämme evästeitä saadaksemme tietoa verkkosivustomme käytöstä.

Käytämme Google Analyticsia analysoidaksemme sivustomme käyttöä. Saamme sitä kautta tietoa siitä, millä sivuilla käydään eniten, miltä sivustolta käyttäjät tulevat meidän sivustollemme ja mihin aikaan sivustollamme käydään eniten jne.

Google Analytics on Google Inc:n («Google») tarjoama verkkoanalytiikkapalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä analysoidakseen, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Evästeen verkkosivuston kautta keräämät tiedot, kuten IP-osoite, lähetetään Googlelle ja tallennetaan sen palvelimille.

Anonymisoimme IP-osoitteet, jolloin yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Google voi luovuttaa keräämänä tilastot kolmansille osapuolille, jos laki niin vaatii tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen lukuun.

Googlen tietosuojapolitiikasta löydät tietoa siitä, miten Google käyttää keräämiään tietoja. Tarkemmat tiedot Google Analyticsin evästeiden käytöstä löydät täältä.

3. Henkilötietojen luovuttaminen

Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi kolmansille. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille tahoille lainsäädännön tai viranomaisen velvoittamissa tilanteissa taikka väärinkäytösten selvittämiseksi, sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan oikeudenkäyntien tai vastaavien oikeudellisten menettelyiden yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen voi perustua myös kanssasi tehtyyn sopimukseen.

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää myös erilaisia palveluntarjoajia ja muita kolmansia tahoja, kuten teknisten ratkaisujen tai palvelintilan tarjoajia tai kirjanpito- ja taloushallinnon palveluntarjoajia. Huolehdimme henkilötietojen käsittelyssä käyttämiemme tahojen kanssa tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista.  Kaikki suorittamamme henkilötietojen käsittely tapahtuu EU/ETA-alueella.

Huomaathan, että verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Linkitettyjä verkkosivustoja koskee kunkin toimijan tietosuojapolitiikka, josta OSO Hotwater ei ole vastuussa.

4. Säilytysajat

Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja aina lainsäädännön velvoittaman ajan (esimerkiksi kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai oikeudenkäyntiä tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämistä varten. Käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan tai muutetaan anonyymeiksi kohtuullisessa ajassa.

Säilytämme asiakassuhteeseesi liittyviä tietoja asiakassuhteesi ja siihen liittyvien toimenpiteiden ajan.

Säilytämme toimittajiin liittyviä henkilötietoja sen päättymiseen ja siihen liittyvien toimenpiteiden ajan.

Liiketapahtumiin liittyviä tietoja on säilytettävä kirjanpitolain (1336/1997) mukaisesti vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

5. Rekisteröityjen oikeudet

Sinulla oikeus päästä henkilötietoisi, oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista ja henkilötietojen poistamista. Lisäksi voit pyytä henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä sekä tietyin edellytyksin siirtää henkilötietosi järjestelmästä toiseen.

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla herää kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen: privacy@osohotwater.com

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys voidaan tarvittaessa tarkistaa ennen pyynnön käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen.

6. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti. 

Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

7. Muutokset tietosuojaselosteeseen

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan joutua muuttamaan ajoittain.  Muutokset voivat perustua tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Uusin versio on saatavilla verkkosivuillamme.