OSO Hotwater uppfyller kraven i ISO 3834-2

Tiesitkö, että OSO Hotwater täyttää ISO 3834-2:n vaatimukset?

Meillä OSO Hotwaterilla on tärkeää muistaa laatuajattelu kaikessa tekemisessämme! Tämä näkyy niin tuotteissamme, tuotannossamme kuin prosesseissamme. Kuten monet muutkin yritykset, OSO Hotwater täyttää ISO 9001:n vaatimukset. Mutta tiesitkö, että OSO Hotwater oli aivan Norjan ensimmäisten yritysten joukossa, jotka saivat tämän sertifikaatin? Ja nyt täytämme myös ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 3834-2 vaatimukset!

ISO 14001 sisältää tehokkaan ympäristöjohtamisen keskeiset elementit. Standardi edellyttää muun muassa, että yritys kartoittaa kaikki ympäristövaikutukset ja käynnistää toimenpiteitä prosessien parantamiseksi koko arvoketjussa. OSO Hotwater on keskittynyt ympäristöön jo vuosikymmeniä, eli paljon aikaisemmin kuin useimmat muut norjalaiset yritykset keskittyivät ympäristöystävälliseen tuotantoon. Erityisesti toisen sukupolven omistaja Reidar Braathen oli edelläkävijä Norjan ensimmäisen tuotteiden kierrätysjärjestelmän perustamisessa, ympäristörahaston perustamisessa ja useiden ympäristötoimien aktiivisessa sponsoroinnissa ympäri maata mottonaan ”Suojellaan kaunista maailmaamme”.

Terveellinen työympäristö on pohjoismaissa hyvin säännelty laeilla, säännöillä ja sopimuksilla ammattiliittojen kanssa, mutta suurelta osin muuta maailmaa tällainen kehys puuttuu. Lisääntyneen viennin yhteydessä nousi esille myös tarve sertifioida työympäristö, ja vuonna 2009 OSO sertifioitiin brittiläisen työympäristöstandardin OHSAS 18001 mukaisesti. Tämä standardi kehittyi lopulta maailman ensimmäiseksi työympäristöstandardiksi nimellä ISO 45001 vuonna 2015.

Tavoitteenamme on antaa yrityksille hyvä työkalu työympäristön hallintaan ja kehittämiseen ja sitä kautta työtapaturmien, sairauksien ja kuolemien ehkäisyyn. Se myös varmistaa, että työntekijät voivat osallistua heidän työpäiväänsä vaikuttaviin päätöksiin. Meillä kaikkien työntekijöiden tulee tuntea olonsa turvalliseksi työssään ja olla varmoja, että fyysinen ja psykososiaalinen työympäristö on turvallinen ja terveellinen. Jokaisen tulisi osallistua työelämään ja olla töistä kotiin tullessaan hieman terveempi kuin työpäivän alkaessa.

ISO 3834-2 on yksi sertifikaateista, joista olemme erityisen ylpeitä. ISO 3834-4 on metallimineraalien sulatuksen laatuvaatimukset – Osa 2: Kattavat laatuvaatimukset! Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että yrityksessä on hitsauspäällikkö, jolla on laaja tietämys hitsauskomponenttien suunnittelusta, valmistuksesta ja testauksesta. Standardi varmistaa, että koko henkilöstöllä on tehtävään tarvittavat taidot ja asianmukaiset sertifikaatit, ja että kaikki prosessit suoritetaan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Tämä on tuotteidemme ja prosessiemme laadunvarmistus, johon harvat pystyvät vastaamaan!

Kun käytät OSO:n lämminvesivaraajia, niin voit olla varma, että käytät korkeimpien standardien mukaisia tuotteita ja että voit luottaa tuotteisiin täydellisesti. Pyrimme laatuun kaikilla tasoilla ja pyrimme aina olemaan vesivaraajien eturintamassa!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn